Lütfen biraz bekleyiniz...


 
Unbenanntes Dokument
 • Danışman
 • Uzman Arama
 • Forum ve Üyeler
  •    A'dan Z'ye   
  TELEFON:
  +49 (0)211 / 994395 - 0
   

  Ücretsiz Boşanma Rehberi

  Home

  Genel Firma Şartları

  Genel Firma Şartları

  Bosanma.com.tr Uzman-Ağı Servis Sayfasına Kayıt

  (1) Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ağırlıklı olarak Boşanma, Ayrılık ve Yeni başlangıç alanlarında çalışan onaylı avukatlar, psikologlar, terapistler, vergi danışmanları veya diğerleri "bosanma.com.tr" nin Uzman-Ağına giriş hizmeti müşterisi olabilirler. Eğer müşteri bir avukatsa, o taktirde ALV nin talebi üzerine derhal onay belgesinin bir suretini göndermek yada ruhsatını başka benzer bir şekilde belgelemekle yükümlüdür.

  (2) Müşteri ve ALV arasındaki sözleşme, teklif sözleşmesinin ALV tarafından kabul edilmesiyle veya hizmetin sunumuna başlamasıyla meydana gelir.

  (3) Tüm teklifler serbesttir. İlgili güncel fiyat listesi geçerlidir.

  (4) Müşteri, ALV ile yapılan sözleşmeyi 14 gün içinde iptal etmeye yetkilidir. Bu süre içerisinde müşteri ALV’ye iptalini Charlottenstr. 43, 40210 Düsseldorf-Almanya, yada Faks ile +49 (0)211 / 99 43 95-16 veya E-Mail ile E-Mail-Adresi This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . adresine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu E-Mail Adresi, Spam Bots karşı korunmuştur. Gönderimi görebilmek için Javascript aktif hale getirmelisiniz. Gönderim zamanı sürenin korunması itibariyle önemlidir.

  (5) ALV aşağıdaki hükümlere göre hizmet olarak, yine müşterinin kendisi tarafından ALV nin belirlemelerine göre içeriğini hazırlayacağı bir müşteri profili gösterir. Profil, arama sonuçları üzerinden linklenir. Profillerin bulunan sonuçlar arasında sıralanması şu şekilde gerçekleşir: Muhtelif bölgeler arasındaki sıralanma kayıt tarihine göre belirlenir. Bir müşteri ne kadar erken sektör kitabına kayıt olursa, anılan sıralanmada o denli önce konumlandırılır. Müşteri Standart paket ile Premium paket arasında seçim yapabilir.

  (6) Profilin şekillendirme hakkını ALV saklı tutar.

  (7) ALV, bu sözleşmenin devamı sırasında 1 aylık bildirim süresine uyarak yazılı ön bildirim ile web sitesinin URL adreslerini değiştirmeye yetkilidir. Sözleşme edimleri bu değişiklik haricinde aynı kalır.

  (8) ALV, kasıt ve ağır ihmal ile hayati, fiziki veya sağlık ihlallerinde sınırsız olarak sorumludur. Sözleşmeye dayalı yükümlülüklerin hafif ihmal sonucu ihlallerinde ALV nin sorumluluğu sözleşmeye özgü önceden öngörülebilen hasarlarla sınırlıdır. Bunun haricinde ALV, hafif ihmal nedeniyle sorumluluğu hariç tutulmuştur. Bu ALV nin yasal temsilcileri ve yardımcı şahısları için olan sorumluluğu için de geçerlidir.

  (9) Bu sorumluluk sınırlandırılması gerek sözleşmeye dayalı gerekse haksıy fiil sorumluluğu talepleri için geçerlidir. Müşterilerin ürün sorumluluk yasasından doğan ALV ye karşı talepleri bu düzenlemelerden etkilenmez.

  (10) Münbir sebepler, ALV nin etki alanı dışında kalan nedenlerden dolayı doğan işletme arızaları veya teknik olarak ALV nin etki alanında olup önceden öngörülemeyen durumlara dayalı hizmetin geçici olarak kesilmesi ALV nin sorumluluğuna bir neden teşkil etmez. ALV, alt yapıların hatalı işlemesinin veya internetin hatalı aktarım yollarını veya ALV nin sorumluluk alanları veya onun hizmeti sağlayanları arasında yer almayan müşteri ağının sorumluluğunu üstlenmez.

  (11) Web serverin başlangıç kusurlarına yönelik BGB nin 536 a maddesi uyarınca kusura bağlı olmayan sorumluluk özellikle hariç tutulmuştur.

  (12) Müşteri, hasarı engelleyici ve azaltıcı uygun önlemler almakla yükümlüdür. Müşteri özellikle bilgi işlem sistemi üzerinde sistem hasarları ve veri kaybına karşı özellikle uygun virüs koruma programlarını yüklemek ve düzenli olarak veri güvenlik işlemlerini gerçekleştirecek bilinen ticari güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

  (13) ALV kendisi veya üçüncü şahıslar, özelliklede internet service provider ( servis sağlayıcı ) tarafından işletilen telekominikasyon hizmetlerinin fonksiyonunda ve arızalarında bir kesinti olması durumunda sorumluluk üstlenmez. Sunucu sözleşme konusu serverlere bağlantının kendi etki alanı içerisinde yer almayan nedenlerle elektrik kesintilerinde ve serverlerin devre dışı kalması hallerinde bir sorumluluk üstlenmez.

  (14) Müşteri, özellikle telif, marka, rekabet, ceza ve veri koruma yasal düzenlemeler veya avukatlık meslek hakkını ihlal eden yasal hükümler doğrultusunda yayınlanması, çoğaltılması ve ulaşılması aykırı olan hiçbir içeriği ne kendi web sayfasında ne de görünen içerikler için kullanıma sunmayacaktır. Müşteri, faaliyetleri ile ilgili web sayfasındaki içeriklerden münferiden sorumludur ve bunları itinalı bir şekilde düzenli kontrollere tabi tutmakla yükümlüdür.

  (15) Müşteri, sorumluluğu kendisi sınırlandırmadığı sürece aynı zamanda hiperlink aracılığıyla bir web sayfasına ulaşım imkânları sağladığı web sayfası içeriklerinden de sorumludur.

  (16) Eğer müşteri profilinde veya web sayfasında yasalara aykırı içerikler sunulduğu yönünde şüpheler meydana gelirse, ALV müşterinin profilini müşteri tarafından yasal uygunluğu belgelenene kadar kesintiye uğratmak veya farklı uygun önlemler almakla yetkilidir.

  (17) Müşteri, ALV’yi üçüncü şahısların tüm taleplerinden olduğu gibi yükümlülüklerin ihlali nedeniyle meydana gelecek olan bütün masraflardan muaf kılar.

  (18) ALV, serverlarda zorunlu bakım veya muhafaza çalışmaları veya benzeri işlemler yapılması gerektiği ölçüde, hizmeti kısmen veya tamamen kesintiye uğratmaya yetkilidir. ALV, iş günleri içerisindeki 8:00 ila 20:00 saatlerinden (MEZ) farklı kesinti ve bakım sürelerini belirlemeye yetkilidir ve bunları mümkün olduğunca kısıtlı tutmaya gayret edecektir.

  (19) Tüm faturalar, kesintisiz olarak giriş tarihinden sonra 14 gün içerisinde muaccel hale gelir. ( Ödenmesi gerekir.)

  (20) Hizmetin hesaplanması, her seferinde tam bir takvim yılı için önceden gerçekleşir. İlk fatura tutarı, hizmet başlangıcından cari takvim yılının sonuna kadar hesaplanır.

  (21) Başka bir mutabakata varılmadığı sürece bütün aidatlar ve ödemeler müşteri tarafından banka yoluyla ALV’nin aşağıdaki banka hesabına yatırılır:

  Alıcı: Added Life Values AG
  Banka: Commerzbank Passau
  Hesap No: 622 771 401
  Banka Kodu:740 400 82
  SWIFT: COBADEFFXXX
  IBAN: DE38 7404 0082 0622 7714 01

  (22) Bu sözleşme, sözleşme konusu hizmetin başlatılmasından itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Tarafların biri sözleşmeyi sözleşme süresinin sona ermesinden üç ay önce geçerli olan fesih süresine sadık kalarak diğer tarafa yazılı olarak fesih ihbarında bulunmadığı sürece sözleşmenin süresi her seferinde kendiliğinden bir sonraki yıl sonuna kadar uzar. Özel durumlarda fesih süresi bireysel olarak yazılı şekilde ayrıca kararlaştırılabilir.

  (23) Bir sonraki sözleşme dönemi için olabilecek olası fiyat değişiklikleri ALV tarafından müşteriye ilgili cari sözleşme dönemi sona ermeden dört ay önce yazılı olarak bildirecektir.

  (24) Önemli nedenlerden dolayı olağandışı feshetme hakkı saklıdır. ALV tarafından özellikle önemli nedenler olarak aşağıdaki durumlar gösterilir:
  a) Müşterinin ödeme zorluğu, müşterinin iflası veya malvarlığı eksikliği nedeniyle iflasın reddedilmiş olması
  b) Sözleşmenin esaslı hükümlerinin müşteri tarafından ihlali ve ihtara rağmen ihlalin derhal giderilmemesi.

  (25) ALV tarafından önemli nedenlerden dolayı feshedilme durumunda müşterinin ödemiş olduğu aidatları geri isteme hakkı bulunmaz. Bir yıllık aidat tutarı kadar sözleşme cezası ve feshetme yılı içersinde önceden ödenen aidatların mahsup edileceği peşinen kabul edilmiş sayılır.

  (26) Hangi nedenden dolayı olursa olsun sözleşmenin sona ermesi halinde müşterinin ALV’den hizmet alma hakkı ve sorgulama sırasındaki tercihli belirlenme hakkı sona erer.

  (27) ALV, avukatlık hizmetinin usulüne uygun yapılması ya da müşterinin gerçek niteliği hususunda hiçbir suretle garanti ve sorumluluk üstlenmez.

  (28) ALV, sektör kitabının yanı sıra hukuki danışmanlık (telefon ve internet) alanında başka hizmetler sunma hakkını saklı tutar. Bu hizmetler birbirleriyle örtüşüyor olsa da veya sektör kitabıyla rekabet içerisinde bulunsa da gerek münferiden veya başka kuruluşlara iştirak etme şeklinde gerekse başka kuruluşlarla koordinasyon şeklinde arz edilebilir, sunulabilir.

  (29) İşbu sözleşme, tarafların sözleşme konusuna dair bütün mutabakatlarını içerir. Değişiklikler ve eklemeler yazılı şekli gerektirir. Bu şart, aynı zamanda yazılı şekil şartının kaldırılması için de geçerlidir.

  (30) Bu anlaşmanın hükümleri veya sonradan dâhil edilecek olan hükümlerin tamamen veya kısmen hukuki bakımından geçerli olmaması veya uygulanamaz olması veya sonradan hukuki geçerliliklerini ve uygulanabilirliklerini yitirmeleri halinde, diğer hükümlerin geçerlilikleri bundan etkilenmez. Anlaşmada boşluklar tespit edildiği taktirde aynı husus bunun için de geçerlidir. Geçersiz olan veya uygulanamayacak olan hükümler yerine veya boşluğun doldurulmasında bu anlaşmanın akde bağlanması sırasında veya daha sonra dâhil edilmesi istenilen hüküm göz önünde tutulup taraflarca istenebilecek veya sözleşmenin mana ve amacına uygun olarak isteyebilecekleri hukuki bakımdan mümkün olan uygun bir düzenleme geçerli olmalıdır.

  (31) Ancak tartışmasız veya kesinleşmiş taleplerde müşteri takas veyahut hapis hakkı icrasına yetkilidir.

  (32) ALV ile olan herhangi bir sözleşme münasebetinden doğan hakların devir ve temlikinin geçerli olabilmesi için önceden ALV’nin yazılı onayı gerekir. ALV’nin edimlerini ifa yeri Düsseldorf şehridir.

  (33) Eğer müşteri tacir, kamu hukuku tüzel kişisi veya kamu hukuku özel mülkiyet konumundaysa yetkili mahkeme Düsseldorf’dur.

  (34) ALV ve müşteri ile olan bütün sözleşme münasebetlerinde münhasıran Federal Almanya hukuku geçerlidir. Uluslar arası mal satın alma sözleşmelerine yönelik Viyana - UN anlaşması uygulanmaz.

   
  A'dan Z'ye Bilgiler
    Boşanma
    üzerine
    bilgiler ve yardım.
  Genel Firma Sartlari | Bilgi Koruma | Künye

  Yazdır Paylaşın Kaydet Hata bildirin facebook
    Bosanma.com.tr diger sitelerde:
    Scheidung.de auf Xing   Scheidung.de auf Twitter   Scheidung.de auf Facebook   Scheidung.de auf Youtube   Scheidung.de auf Flickr